OpenMS
MSstatsFile::MSstatsTMTLine_ Class Reference
Collaboration diagram for MSstatsFile::MSstatsTMTLine_:
[legend]

Public Member Functions

 MSstatsTMTLine_ (const String &_accession, const String &_sequence, const String &_precursor_charge, const String &_channel, const String &_condition, const String &_bioreplicate, const String &_run, const String &_mixture, const String &_techrepmixture, const String &_fraction)
 
const Stringaccession () const
 
const Stringsequence () const
 
const Stringprecursor_charge () const
 
const Stringrun () const
 
String toString () const
 

Private Attributes

String accession_
 
String sequence_
 
String precursor_charge_
 
String channel_
 
String condition_
 
String bioreplicate_
 
String run_
 
String mixture_
 
String techrepmixture_
 
String fraction_
 

Friends

bool operator< (const MSstatsTMTLine_ &l, const MSstatsTMTLine_ &r)
 

Constructor & Destructor Documentation

◆ MSstatsTMTLine_()

MSstatsTMTLine_ ( const String _accession,
const String _sequence,
const String _precursor_charge,
const String _channel,
const String _condition,
const String _bioreplicate,
const String _run,
const String _mixture,
const String _techrepmixture,
const String _fraction 
)
inline

Member Function Documentation

◆ accession()

const String& accession ( ) const
inline

◆ precursor_charge()

const String& precursor_charge ( ) const
inline

◆ run()

const String& run ( ) const
inline

◆ sequence()

const String& sequence ( ) const
inline

◆ toString()

String toString ( ) const
inline

Friends And Related Function Documentation

◆ operator<

bool operator< ( const MSstatsTMTLine_ l,
const MSstatsTMTLine_ r 
)
friend

Member Data Documentation

◆ accession_

String accession_
private

◆ bioreplicate_

String bioreplicate_
private

◆ channel_

String channel_
private

◆ condition_

String condition_
private

◆ fraction_

String fraction_
private

◆ mixture_

String mixture_
private

◆ precursor_charge_

String precursor_charge_
private

◆ run_

String run_
private

◆ sequence_

String sequence_
private

◆ techrepmixture_

String techrepmixture_
private